Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Транснационално съвместно обучение

Предизвикателствата пред ЕС в областта на дървопреработващия сектор: социален диалог за нова зелена икономика

Рим – Италия – май 2019 г.

Транснационално обучение

В Европа вярването за линейната икономика на "производство, консумация, хвърляне" вече не е актуално, нова парадигма за "производство, консумация, възстановяване"се утвърждава, наричана още кръгова икономика. По време на обучението участниците ще анализират какво предлага ЕС по отношение на социалния диалог, с цел изясняване на синдикатите и организациите на работодателите, че е важно да се инвестира в дейностите на т.нар  „зелена икономика“. Акцент ще бъде поставен върху това, което в момента се прави в Италия, и върху перспективите, които могат да бъдат реализирани чрез слушане и конфронтация.

  Leaflet


 

Устойчива икономика за устойчив пазар на труда в Европейскя съюз, със специален фокус върху дървопреработващия сектор

Порто – Португалия – октомври  2019 г.


 

Ролята на обученията за повишаване на заетостта в ЕС

София – февруари 2020 г.