Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

В БТПП се проведе национално обучение на тема „Кръговата биоикономика в европейския социален диалог“

Българската търговско-промишлена палата беше домакин на национално обучение по проекта GOOD WOOD на тема „Кръговата биоикономика в европейския социален диалог“. В събитието взеха активно участие партньорите по проекта  КТ „Подкрепа”.
Проектът цели засилване на социалния диалог и постигане на реорганизация на производството и управлението в дървопреработвателния сектор. Проектът, който стартира в началото на 2019 г., обхваща партньорства с бизнес организации, синдикати и университети от Италия, Португалия, Белгия и България.
Тематичният фокус на националния семинар беше кръговата биоикономика и нейното въздействие върху социалния диалог. Представители на БТПП и КТ „Подкрепа“ - представиха проекта - неговите цели, планирани действия и очаквани резултати и направиха кратко изложение на направеното до момента в процеса на изпълнение на проекта.
Лекторите фокусираха своите презентации върху социалния диалог и неговите нови измерения с оглед на кръговата биоикономика, от една страна, и върху основните аспекти на кръговата биоикономика в дървообработващата промишленост, от друга, както  и върху устойчивите и последователни модели на безотпадъчно производство и потребление.
Целите на семинара бяха да се обсъди приложимостта на кръговата биоикономика в дървопреработвателния сектор и на резултатите от въвеждане й, актуализации и модификации в социалния диалог, изясняване на положителните и отрицателните страни на кръговата биоикономика, очертаване на факторите и предпоставки за кръговата биоикономика и нейното въздействие върху работодателите, служителите и синдикалистите. Бяха споделени някои добри практики на ЕС.
Очаква се през март в София да се проведе международно обучение и среща по проекта. БТПП ще продължи да информира по темата.

 


 

Учебна визита на 18 октомври Порто

Второто проучване, предвидено от проекта, се проведе на 18 октомври с участието на всички партньори по проекта.

Партньорите посетиха Центъра за оползотворяването на отпадъци на университета в Миньо, намиращ се в Гимараеш.

Посещението беше ценен повод да се запознаят с добрите практики на кръговата икономика.

Експертите в Центъра (CRV) са разработили няколко проекта за оползотворяване на отпадъци, а фокусът на проучването е бил върху два от проектите, по които работят в момента, и които касаят дърводобивната промишленост:

- Оползотворяване на отпадъци и оценка на дървесните остатъци

- Осъществяване на екопродукти с използване на дървесни остатъци и дървесни отпадъци