Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Проектът Good Wood, Пояснения за Зеления социален диалог, финансиран със средства от ЕС за заетост и социална иновация, е насочен към активност чрез засилване на социалния диалог, реорганизиране на производството и управлението в дърводобивния и дървопреработвателния сектор, с насоченост към устойчива икономика и пазар на труда.
Укрепването на социалния диалог на национално ниво и на ниво ЕС ще подпомогне синхрона между позитивното управление, гъвкавите нужди на бизнеса и сигурноста, нужна на заетите лица.

Моля, въведете е-мейл адресът, който сте използвали при регистрацията. Потребителското име ще бъде изпратенo на този е-мейл адрес.

Проектът - Good Wood - Бележки за зелен социален диалог се финансира от Европейския съюз. Съдържанието на този уебсайт отразява само мнението на авторите, т.е. това на партньорите по проекта Good Wood. Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа.